PRIVACYBELEID ZUIDWESTER MODELBOUW CLUB
Zuidwester Modelbouw Club, gevestigd in Hoeven, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS
Zuidwester Modelbouw Club
Info (at) zmcmodelbouw.nl
www.zmcmodelbouw.nl
Facebookpagina ZMC

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING
Ko Priem is de Functionaris Gegevensbescherming van Zuidwester Modelbouw Club. Hij is te bereiken via contactpagina

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Zuidwester Modelbouw Club verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze vereniging en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken
- Lijst met contactgegevens van de leden

Onze bestanden met persoonsgegevens zijn beveiligd met wachtwoorden en slechts alleen het bestuur van Zuidwester Modelbouw Club is geautoriseerd met het oog op verenigingszaken.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Zuidwester Modelbouw Club verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onze contactpagina, dan verwijderen wij deze informatie.

DOEL EN GRONDSLAG VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
Zuidwester Modelbouw Club verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of clubblad
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze activiteiten uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten
- Gebruikmaking van ZMC Social media (Whatsapp en Facebook gesloten groep)


GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Zuidwester Modelbouw Club neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van Zuidwester Modelbouw Club) tussen zit.

HOE LANG BEWAREN WIJ PERSOONSGEGEVENS
Zuidwester Modelbouw Club bewaart uw persoonsgegevens ook na einde lidmaatschap met het oog op geschiedschrijving van de club en evt. jubilea om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als een (ex)lid dat niet wil kan hij dat aangeven.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Zuidwester Modelbouw Club verstrekt/verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
Zuidwester Modelbouw Club gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat, maar hierdoor kan de website niet meer correct functioneren. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zuidwester Modelbouw Club en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons bestuur.

Foto's geplaatst op onze website en/of Facebookpagina zijn genomen op publiek toegankelijke locaties. Mocht u bezwaar hebben tegen een van de foto's neem dan contact op met vermelding van de betreffende foto en we zullen deze dan verwijderen.

Zuidwester Modelbouw Club wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE BEVEILIGEN WIJ PERSOONSGEGEVENS
Zuidwester Modelbouw Club neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze vereniging.
Datalekken kunt u melden bij ons bestuur.

Bestuur Zuidwester Modelbouw Club mei 2018